Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Ιούλιος, 2002

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
F/F
Ηλικία: 
88/80
Εκπαίδευση: 
Bασική/-
Επάγγελμα: 
Οικιακά/-

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: