Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
1
Φύλο: 
F
Ηλικία: 
96
Ηχητικό απόσπασμα: