Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Ιούλιος, 2003

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
Μ/M
Ηλικία: 
93/91
Εκπαίδευση: 
Βασική/Βασική

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: