Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Αύγουστος, 2002

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
1
Φύλο: 
F
Ηλικία: 
88
Εκπαίδευση: 
Bασική
Επάγγελμα: 
Οικιακά

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: