Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Ιούλιος, 2002

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
F/F
Ηλικία: 
89/81
Εκπαίδευση: 
Βασική/Βασική
Επάγγελμα: 
Οικιακά/Οικιακά

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: