Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Μάιος, 2007

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
1
Φύλο: 
F
Ηλικία: 
79
Εκπαίδευση: 
χωρίς εκπαίδευση
Επάγγελμα: 
αγρότισσα
Ηχητικό απόσπασμα: