Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Απρίλιος, 2007

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
1
Φύλο: 
F
Ηλικία: 
62
Εκπαίδευση: 
χωρίς εκπαίδευση
Επάγγελμα: 
Οικιακά