Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Μάιος, 2007

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
Μ/F
Ηλικία: 
80/77
Εκπαίδευση: 
χωρίς εκπαίδευση/χωρίς εκπαίδευση
Επάγγελμα: 
αγρότης/οικιακά
Ηχητικό απόσπασμα: