Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Μάιος, 2007

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
F/M
Ηλικία: 
58/57
Εκπαίδευση: 
χωρίς εκπαίδευση/χωρίς εκπαίδευση
Επάγγελμα: 
αγρότισσα/αγρότης
Ηχητικό απόσπασμα: