Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Ιούνιος, 2007

Τόπος ηχογράφησης:

Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
F/F
Ηλικία: 
73/79
Εκπαίδευση: 
χωρίς εκπαίδευση/χωρίς εκπαίδευση
Επάγγελμα: 
οικιακά/οικιακά
Ηχητικό απόσπασμα: