Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Μάρτιος, 2013
Αριθμός πληροφορητών: 
2
Φύλο: 
F/M
Ηλικία: 
75/77
Εκπαίδευση: 
δημοτικό/δημοτικό
Επάγγελμα: 
αγρότισσα/αγρότης

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: