Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Μάρτιος, 2013
Αριθμός πληροφορητών: 
1
Φύλο: 
Μ
Ηλικία: 
75
Επάγγελμα: 
εργάτης

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: