Προφορική πηγή

Διάλεκτος:

Τόπος γέννησης:

Τόπος ανατροφής:

Ερευνητής πεδίου:

Περίοδος ηχογράφησης: 
Μάρτιος, 2013
Αριθμός πληροφορητών: 
1
Φύλο: 
Μ
Ηλικία: 
74
Εκπαίδευση: 
(σχολείο)
Επάγγελμα: 
αγρότης

Δομή γλωσσικής κοινότητας:

Ηχητικό απόσπασμα: