Η έξοδος, τόμος Β΄: Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας

Έτος έκδοσης: 
1982

Τόπος έκδοσης:

Εκδότης:

Κεφάλαιο: 
Σελίδες: 
163 - 165, 183-195, 206-207, 228-230, 254-255, 285-286, 336-339, 342-343
Τόμος: 
Αριθμός χειρογράφου: 

Διάλεκτος:

Είδος πηγής:

Παρατηρήσεις: 
Εποπτεία Πασχάλη Κιτρομηλίδη
Σελίδες: