Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου

Συγγραφέας:

Έτος έκδοσης: 
1969
Κεφάλαιο: 
Κοινωνικός Βίος. Γ’ Τελευτή
Σελίδες: 
14 - 170
Τόμος: 
Αριθμός χειρογράφου: 
758

Διάλεκτος:

Είδος πηγής:

Παρατηρήσεις: 
Σπουδαστήριο Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σελίδες: