Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)

Συγγραφέας:

Έτος έκδοσης: 
1969
Κεφάλαιο: 
Υλικός Βίος. Κατοικία
Σελίδες: 
1 - 101
Τόμος: 
Αριθμός χειρογράφου: 
753

Διάλεκτος:

Είδος πηγής:

Παρατηρήσεις: 
Σπουδαστήριο Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σελίδες: