Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας

Συγγραφέας:

Έτος έκδοσης: 
1974
Κεφάλαιο: 
Κοινωνικός Βίος. Δ' Κοινωνική οργάνωσις
Σελίδες: 
1 - 164
Αριθμός χειρογράφου: 
2142

Διάλεκτος:

Είδος πηγής:

Παρατηρήσεις: 
Σπουδαστήριο Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σελίδες: