Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Νεαπόλεως

Συγγραφέας:

Έτος έκδοσης: 
1973

Τόπος έκδοσης:

Κεφάλαιο: 
Σελίδες: 
1 - 35
Τόμος: 
Αριθμός χειρογράφου: 
2158

Διάλεκτος:

Είδος πηγής:

Παρατηρήσεις: 
Καταγραφή λαογραφικού υλικού από φυσικούς ομιλητές του ιδιώματος από φοιτητή τμήματος Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α
Σελίδες: