Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Δ' Μαντική
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Κοινωνικός Βίος. Έθιμα λαϊκού εορτολογίου
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Ε’ Ευτράπελοι διηγήσεις και ανέκδοτα
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Ερωτικά
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Στ’ Παραδόσεις
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Ξενητειάς
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Ζ’ Παροιμίαι, παροιμιώδεις φράσεις
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Σατιρικά
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Το χωρίον ΠιΣτοφάντων
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Παιδικά
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Η' Αινίγματα (μΑσΆλΑ)
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Μουσική – χοροί
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Θ’ Άσματα
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Ι’ Ευχαί
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Οι αβτζήδες (κυνηγοί)
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πνευματικός Βίος. Κ’ Ονόματα (των μηνών του έτους, προσώπων)
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Ο χαλατζής (γανωτζής)
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Πληροφορίαι περί του ανταρτικού κινήματος εις την Σάνταν και περιγραφή της περιοχής
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Οι ζαντοί (χαζοί) ανθρώπ
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. A' Κατοικία
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Υλικός Βίος. Έπιπλα και σκεύη
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. Β' Ένδυμα, Υπόδεσις, Κόμμωσις
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Ο κιοσάς (σπανός)
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. Γ' Τροφαί
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Η τσούνα (μοιχός) η γαρή
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. Δ’ Φυτικός κόσμος
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Η ζαντή γραία
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. Ε’ Μελισσοκομία
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παραμύθια – ευτράπελοι διηγήσεις. Οι κουμπάρ
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. Στ’ Γεωργία
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Παροιμίαι
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Αινίγματα
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Υλικός Βίος. Ενδυμασία
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Υλικός Βίος. Καλλωπισμός
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Υλικός Βίος. Τροφαί
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Υλικός Βίος. Γεωργία
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Ποιμενικός Βίος
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Κοινωνικός Βίος. Γέννησις
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Κοινωνικός Βίος. β’ Γάμος
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Η σύστασις της ενορίας ΖουρνατΣάντων κατά την αφήγησην του Κων/νου Δαμιανίδη
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Υλικός βίος. Ζ’ Κυνήγιον
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ποντιακά
Ἄμεσος λαογραφικὴ συλλογὴ ἐκ τῆς κωμοπόλεως Σάντα ἐπαρχίας Άργυρουπόλεως Πόντου
Κοινωνικός Βίος. Α’ Γέννησις και βάπτισις
Ἰωαννίδου, Σοφία
Σελ: 14 - 170
1969
Ιδίωμα Σίλλης
Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης
Θανάσης Κωστάκης
Σελ: 1 - 204
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1968
Ποντιακά
Μνημεία Λόγου
Κυριάκος Καζαντζίδης
Σελ: 1 - 46
1965
Ποντιακά
Μνημεία Λόγου
Κυριάκος Καζαντζίδης
Σελ: 1 - 23
1965
Καππαδοκικά
Le parler Grec d’Anakou
Athanase Costakis
Σελ: 1 - 100
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1964
Καππαδοκικά
Le Parler Grec d’Anakou
Du village et de son histoire
Athanase Costakis
Σελ: 80 - 85
Centre d’études d’Asie Mineure, Athènes
1964
Καππαδοκικά
Le Parler Grec d’Anakou
Le depart
Athanase Costakis
Σελ: 80 - 85
Centre d’études d’Asie Mineure, Athènes
1964
Καππαδοκικά
Le Parler Grec d’Anakou
Notes biographique
Athanase Costakis
Σελ: 80 - 85
Centre d’études d’Asie Mineure, Athènes
1964

Σελίδες