Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Της Μαρούς το κάστρο
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Matthaeus 26, 14-58
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Άγορος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο ξένος και η πιστή σύζυγος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Μοιρολόγι εις τεθνεώτα πανδρευμένον
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο σκλάβος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Κόρη αρραβωνιασμένη και ο χάρος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Η πιστή σύζυγος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Η μάνα και οι εννεά υιοί της
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Τουρκόπουλος και ρωμιοπούλα
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
NeuGriechisches aus KleinAsien
Paul de Lagarde
Σελ: 1 - 68
Dieterichsche Verlags, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Αμαζών Σινασίτις κατά σαρακηνών πολεμούσα
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Το μικρό παλληκάρι κι η καλή του
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Τζινοάρ πρακανάς
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Lucas 22
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Χάρος και ο αώρως αποθανών νέος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο μαυροζής και η καλή του
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ξενιτειά
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Το πουλίν το παραπονεμένο
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Κουρσάτερε ήτοι λοιμός
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο Γιαννάκης
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο ήρως Πορφύριος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Της Τρίχας το γεφύρι
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο οδοιπόρος και η νεόνυμφος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Η γέφυρα των Αδάνων
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Η μάνα και οι εννιά υιοί της
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Iohannes 20, 19-26
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
16
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Άσμα εις το Χριστός ανέστη
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
17
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Έτερον εις το Χριστός ανέστη
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Κωνσταντίνος και η καλή του
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Αϊβαλιώτικα
Λαογραφική εργασία
Μαρίνα Κοράση
Σελ: 1 - 24
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα 1
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα 2
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Αϊβαλιώτικα
Υλικό για τον οικισμό Μοσχονήσι
Τόμος Β’

Σελ: 1 - 84
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα έβδομον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα έκτον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα ένατον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα γαμήλιον τέταρτον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα πέμπτον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
άσμα τρίτον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
ερωτικά άσμα όγδοον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
χαρώνια ή μοιρολόγια άσμα δέκατον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
χαρώνια ή μοιρολόγια καππαδοκικά άσμα ενδέκατον
Αϊνατζόγλου, Αναστάσιος
Σελ: 13 - 44
Φαρασιώτικα
Περιγραφή της βιογραφίας μου στη Φαρασιώτικη με την ελληνική εξήγηση
Ζουρναξή
Σελ: 1-125
Αϊβαλιώτικα
Υλικό για τον οικισμό Μοσχονήσι
Τόμος Α΄

Σελ: 1 - 4, 32 - 171
Αϊβαλιώτικα
Υλικό για τον οικισμό Μοσχονήσι
Τόμος Γ’

Σελ: 1 - 27
Ιδίωμα Σίλλης
Τα Σύλλατα της Καππαδοκίας
Κωνσταντίνος Νίγδελης, Γιάννης Σταματιάδης
Σελ: 1 - 319
Πολιτιστικός Σύλλογος γυναικών Νέων Συλλάτων, Θεσσαλονίκη

Σελίδες