Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Γραμματική διαλεκτικού ιδιώματος Νικοπόλεως
Λαογραφική Επιτροπή Νικοπόλεως
Σελ: 1 - 19
1962
Ποντιακά
Μνημεία Λόγου Κρώμνης
Κυριάκος Καζαντζίδης
Σελ: 1 - 58
1961
Καππαδοκικά
Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς
Ιωάννης Κεσίσογλου
Σελ: 1 - 190
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1961
Ποντιακά
Μνημεία Λόγου Νικοπόλεως
Λαογραφική Επιτροπή Νικοπόλεως
Σελ: 1 - 60
1961
Ποντιακά
Ποντιακά Τραγούδια
Νικόλαος Σεμερτζίδης
Σελ: 1 - 16
1961
Καππαδοκικά
Το λεξιλόγιο του Αραβανί
Δ. Φωστέρης, Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 1 - 236
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα
1960
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἀξοῦ
τα dυο ορφανά
Μαυροχαλυβίδη Γ., Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 186 - 221
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἀξοῦ
dυο αρκαdάΣα
Μαυροχαλυβίδη Γ., Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 186 - 221
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἀξοῦ
τα τρία εγέλφχια
Μαυροχαλυβίδη Γ., Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 186 - 221
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἀξοῦ
εφτά εγέφχια
Μαυροχαλυβίδη Γ., Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 186 - 221
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἀξοῦ
τhίχαλα τό ’να χάσεν gι ηύρεν το βαΣιλοπΣίμι τ’
Μαυροχαλυβίδη Γ., Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 186 - 221
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Καππαδοκικά
Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού
Γ. Μαυροχαλυβίδης, Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 1 - 341
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Ποντιακά
Μνημεία λόγου Σάντας
Μιλτιάδης Νυμφόπουλος
Σελ: 1 - 90
1960
Καππαδοκικά
Λεξιλόγιον τοῦ Ἀραβανί
το καμήλ και το κορίΣ
Φωστέρης Δ. Π., Ι. Ι. Κεσίσογλου
Σελ: 98 - 127
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1960
Ποντιακά
Μνημεία Λόγου από Αγρίδ – Διακονά Αργυρούπολης
Παπαγιάννης Παπαδόπουλος
Σελ: 1 - 103
1959 - 1965
Ποντιακά
Σύντομα γραμματικά στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος Ιμέρας
Αγαθάγγελος Φωστηρόπουλος
Σελ: 1 - 10
1959
Ποντιακά
Το χωριό Φελ της Νεοκαισάρειας
Συμεών Δημητριάδης
Σελ: 1 - 51
1959
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
ο τhΑμπΆλτς ο φύλακας τη μπαχΣΆς τη βασιλέα
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 406 - 408
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
ο βασιλέας και τα τρία παιδιά τ
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 408 - 410
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
η εξορία
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 410 - 411
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
Εις το ιδίωμα Τραπεζούντος ανέκδοτον
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 411 - 412
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
η σΟχbανά
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 412 - 413
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
βολιδοσκόπησις των γονέων κόρης και αρραβώνες εν Ινέπολει
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 413 - 414
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
αρραβώνες
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 414
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
πώς έφυαμε ασσή ρίζΑν
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 414 - 417
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Προτράγουδον
Θεόδωρος Γρηγοριάδης
Σελ: 1 - 16
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
Άσμα αδόμενον εν Χόψα
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 417 - 419
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
Άσμα του χοψενού τΣιρπιτΖή
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 419
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γραμματικὴ τῆς Ελληνικῆς Διαλέκτου τοῦ Πόντου
το τροπάριον του βυζίου
Δημοσθένης Ι. Οικονομίδης
Σελ: 419
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
1958
Ποντιακά
Γλωσσικό υλικό για το Σταυρί
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Σελ: 1 - 30
1958
Φαρασιώτικα
Φαρασιώτικος ιστορικός διάλογος
Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης
Σελ: 1 - 120
1956
Φαρασιώτικα
Διόρθωση κειμένου και σχόλια παραμυθιών Φαρασιώτικων R. Dawkins (A΄)
Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης
Σελ: 1 - 130
1956
Φαρασιώτικα
Διόρθωση κειμένου και σχόλια παραμυθιών Φαρασιώτικων R. Dawkins (Β΄)
Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης
Σελ: 197 - 337
1956
Αϊβαλιώτικα
Λαογραφικά
Π. Μπιμπελάς
Σελ: 1 - 22
1956
Φαρασιώτικα
Τοπωνύμια Φαράσων
Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης
Σελ: 1 - 92
1956
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο μωυσής εμερδέλιζεν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 204
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
για ποίον ελάλεσεν ο κούκον
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 204
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τώρα το καλόν κι ύστερα το καλύτερον
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 204
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο σώγαμπρος
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 206
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τ’ όρωμαν για την πίταν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 206
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η συντροφία τ’ αλεπού και του φιδί
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 206,208,210
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η προκομμέντζα νύφε
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 210
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο γαμπρόν εθάρεσεν τ’ ελαίας μαυρομμάτΑ
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 210,212
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
αποζούλ το γαρκόν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 212
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο γουρζουλάς
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 212,214,216
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ψάλτεν, ποπάδες, ψάλτεν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 216
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τη δΑβόλ τ’ ουράδιν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 216
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τα Σκυλλία ορωμαίοι ’κι είν, τρούκ είν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 216,218
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η ειρήνη και η κατερίνη
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 218,220
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
οι τρείοι χωριώτοι και ο dερβέΣης
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 182,184
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955

Σελίδες