Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τ’ οφιδί η μάνα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 220
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
άη – γιώργη, φαίνε το πανί μου!
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 186
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο φτειρέας
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 220,222
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο ψαράν και η ψαρίτσα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 186
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τα πρόβατα, το βούτορον και το τυρίν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 222
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τα φασούλια και το πάτερ ημών
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 186
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
χωρέτας και αλεπός
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 222,224
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
εψήλωσεν ο ουρανός
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 186
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η μάννα και τ’ ημσόν τ’ ωβόν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 224
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
το σκιστείο του πεγαδιού
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 186,188
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
κοτζός, κωφός, τυφλός, ξερόΣερος
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 224
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
το κιφάλιν τ’ ανθρώπου
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 188
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
άγγελον που ’κί παίρ την πΣήν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 224
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η παναγία και η κόλαση
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 188
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο ποπάς κι ο αλεπόν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 224,226
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τη ψαρά ο γιόν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 188,190,192
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο θώπεκας και η κοσσάρα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 226
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τα κάστρΑ τη κερασούντας
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 192,194
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
άρκος, θώπεκας και κάτα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 226,228
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η Σελώνα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 194
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
οι αραράιδες
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 194,196,198
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ατματΖάς και η ποθίκα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 228
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
οι δύο ψεύτ
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 198
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο λύκο και το πρόβατο
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 230
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
η γνώμη τη νύφες
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 198,200
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο άρκο τΣαι ο θώπεκας
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 230
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τη γαϊδουρίτζ
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 200
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
αργώς γεννάτ το παιδίν
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 200
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο κούρτος και η πατΣά
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 200,202
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
τα ψέματα τη κρωμέτα και τη σαντέτα
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 202
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Ποντιακά
Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντικῆς Διαλέκτου
ο κάιν κι ο άβελ
Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 202,204
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1955
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τοῦ Οὐλαγάτς
Οι δύο κλέφτες
Κεσίσογλου, Ιωάννης Ι
Σελ: 136 - 161
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1951
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τοῦ Οὐλαγάτς
Τα δύο αδέλφια
Κεσίσογλου, Ιωάννης Ι
Σελ: 136 - 161
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1951
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τοῦ Οὐλαγάτς
O Xριστός και το παιδί
Κεσίσογλου, Ιωάννης Ι
Σελ: 136 - 161
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1951
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τοῦ Οὐλαγάτς
Οι δύο κυνηγοί
Κεσίσογλου, Ιωάννης Ι
Σελ: 136 - 161
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1951
Καππαδοκικά
Τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τοῦ Οὐλαγάτς
Το κορίτσι και ο αγριόμορφος άνθρωπος
Κεσίσογλου, Ιωάννης Ι
Σελ: 136 - 161
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1951
Φαρασιώτικα
Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων
Νικόλαος Ανδριώτης
Σελ: 1 - 108
Ίκαρος, Αθήνα
1948
Ποντιακά
Παροιμίαι, Ευχαί και Κατάραι του χωριού Σταυρίν
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Σελ: 63 - 99 , Αρχείον Πόντου, Θ΄
1939
Ποντιακά
Άσματα δίστιχα του χωριού Σταυρίν και των πέριξ
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Σελ: 100 - 141 , Αρχείον Πόντου, Θ΄
1939
Ποντιακά
Αινίγματα χωριών Κερασούντος και Οινόης
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 149 - 150 , Αρχείον Πόντου, Θ΄
1939
Ποντιακά
Ολιγάστιχα άσματα Κερασούντος
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 151 , Αρχείον Πόντου, Θ΄
1939
Ποντιακά
Σύμμεικτα εξ Οινόης
Ιορδάνης Βαμβακίδης
Σελ: 152 - 178 , Αρχείον Πόντου, Θ΄
1939
Ποντιακά
Παραμύθια Ιμέρας
Δέσποινα Φωστηροπούλου
Σελ: 179 - 192 , Αρχείον Πόντου, Θ΄
1939
Ποντιακά
Ανέκδοτα Χαλδιας
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 230 - 234 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938
Ποντιακά
Οδηγίαι Ορθογραφικαί
Άνθιμος Παπαδόπουλος
Σελ: 239 - 245 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938
Ποντιακά
Λεξιλόγιον Κοτυώρων
Ευφροσύνη Σιδηροπούλου
Σελ: 84 - 115 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938
Ποντιακά
Παροιμίαι Κερασούντος
Κ. Χιόνης
Σελ: 116 - 124 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938
Ποντιακά
Ερμηνευτικαί Σημειώσεις
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Σελ: 177 - 180 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938
Ποντιακά
Παραμύθια Ιμέρας
Δέσποινα Φωστηροπούλου
Σελ: 181 - 202 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938
Ποντιακά
Δεισιδαιμονίαι, Προλήψεις και περίεργα των Οινοέων
Γεώργιος Σιβρίδης
Σελ: 203 - 213 , Αρχείον Πόντου, Η΄
1938

Σελίδες