Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Σουλτάν Μαχμούτ'ς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 253 - 254 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τό βούδ' καί τό πουλούλ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 240 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τη γαϊδουρίτσ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 231 - 232 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αμπρικού
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 224 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Άλλ' κλάν'νε κι άλλ' έχ'νε τά χάρ'τα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 254 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τη κιοχαγιά η νύφε
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 240 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κλέφτες τό έν' 'κί τυραννίουμαι!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 232 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Γουρζουλάς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 224 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Πούχομ!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 254 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο χοτλάχ'ς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 240 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Άφεριμ, διάκο!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 232 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Χαράλαμπον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 224 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Πολλά δαβολίτσος έν'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 254 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Σ σ' αιχμάλωτα ο πόλεμος, 'ς σή Λύκ' τ' ομάλ' τό αίμαν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 241 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κυρά, έρθεν ο γιό σ'!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 232 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αδισενόν ο παιδάς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 225 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ν' αποχατριτζώνω;
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 255 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Οχτώ νομάτ' Ιμερίτ' κ' εννέα παρχανάδας
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 241 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο ποπάς τό λές εσύ!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 232 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ας ορωτώ και την κυρά μ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 225 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο προξενητής
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 255 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Εγώ εποίκα 'το κ' εγέντον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 241 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο λύκον η καλόγρα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 232 - 233 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο κλέφτες
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 225 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ακειάν' βούζ-βούζ
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 225 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η τρυγόνα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 241 - 242 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τ' υστερνόν η τραγωδία
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 233 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Κούρτον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 226 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο ήλον κι ο φέγγον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 242 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Καπραλίκον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 233 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ίλα η ζουρνά 'τ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 226 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Σ' σό νύχ' καί ο' ομμάτ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 242 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Επήρα 'τσε 'ς σήν καλατζήν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 233 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αλεπόν κι ο ποπάς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 226 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Οι τράντα λύκ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 242 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ναϊλλοί εκείνον τόν ποπάν!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 233 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Άμον επένεν κι άμον 'κ' επένεν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 226 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Εφογέθα 'κ' ινανεύ'νε με!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 243 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Άλλο ντό Σαντέτες είσαι!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 234 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Γιάννε μ' και ξάν Γιάννε μ'!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 226 - 227 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Εκατόν τράμα βομπάκ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 243 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η Χαβανίτσα η νύφε
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 234 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Χόψα μ', τα κρύα τα νερά σ'!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 227 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αργυρουπόλεως 1
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 83 - 89 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Μαλαστρατίνον μάστορας
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 243 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αντωνέτσα η νύφε
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 234 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Άμον Ματζερέτες σκύλλος
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 227 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αργυρουπόλεως 2
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 89 - 91 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τό χαμένον τό βούδ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 243 - 244 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Διάρροιαν έεις;
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 234 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937

Σελίδες