Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τά τέσσερα έναν κότ' είναι
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 244 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Σκύλλ' υιός εγώ καί γαϊδάρ' υιός εκείνος
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 234 - 235 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τη Φακοπούλ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 227 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αργυρουπόλεως 3
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 91 - 93 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά Ἀρχεῖον Πόντου
Σ σή γεργανί τό κιφάλ' έτον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 244 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κι ώκνησες κ' είπες ατο!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 235 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Έχεσα 'ς σ' αυλάκ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 228 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αργυρουπόλεως 4
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 93 - 97 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αιλλοί πή φτείρ' τή Χαρπαντά τά μουλάρα!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 244 - 245 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ποπάδες, ψάλτε!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 235 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κιάμ ι' αμάκια μ';
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 228 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αργυρουπόλεως 5
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 97 - 106 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κάθα είνας άν παίρ' τό λιθάρ'ν ατ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 245 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Μεθόδιον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 235 - 236 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Μάραντον κ' η Τσακαλίνα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 228 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Ντιβάν Κερασούντος 6
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 106 - 107 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Σ σήν ανηφορίαν τόν γάιδαρο σ' 'κ' εγνωρίεις καί 'ς σήν κατηφορίαν τόν κουμπάρο σ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 245 - 246 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κού-κου πα άν εποίκες, άς εποίκες
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 236 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Εσύ είσαι σκύλλ' κουτάβ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 228 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Ντιβάν Κερασούντος 7
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 107 - 109 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Οι Ματζουκάτ' καί τ' αχούλ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 246 - 248 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τη σκεπαρί' τό στελίν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 236 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Κάκον κ' η πεθερά 'τ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 229 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Ντιβάν Κερασούντος 8
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 109 - 110 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Λοχμά χεκίμ'ς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 248 - 250 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αφέντα μ', σκύλε μ', γάιδαρε μ'!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 236 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Χατζή ποπάς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 229 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Ντιβάν Κερασούντος 9
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 110 - 112 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τή νεγάμψας τά λιθάρα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 250 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Ματζουκάτες ο ποπάς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 237 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η Μαυρενέτσα η κουτσή
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 229 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Ντιβάν Κερασούντος 10
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 112 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ναί, νά είσαι ευλογημένος!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 250 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ε Αένε μ', εσύ πα ατουκά είσαι;
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 237 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ερμηνευτικαί Σημειώσεις

Σελ: 118 - 124 , Αρχείον Πόντου, Ζ΄
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τα Ρούσικα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 229 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Ντιβάν Κερασούντος 11
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 112 - 113 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αμισού 12
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 113 - 115 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Έπαρ' όσον τό θέλτς!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 250 - 251 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κ' έγκα, 'κ' έγκα!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 238 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Λεξιλόγιον Κοτυώρων
Ευφροσύνη Σιδηροπούλου
Σελ: 133 - 183 , Αρχείον Πόντου, Ζ΄
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τούρκ' και Ρωμαίοι
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 229 - 230 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Αμισού 13
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 115 - 117 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ακόμαν κ' έκοψαν ατο!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 251 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Σ' σό χωρίον ατ' τιτίν 'κ' εύρηκεν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 238 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ερμηνευτικαί Σημειώσεις
Φωστηροπούλου
Σελ: 215 - 219 , Αρχείον Πόντου, Ζ΄
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Τσιγάνον βασιλέας
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 230 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Οινόης 14
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 117 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τέρεν αούτα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 251 - 252 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η Μωυσάβα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 238 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937

Σελίδες