Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Οινόης 14
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 117 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τέρεν αούτα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 251 - 252 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ατό πα επήρε με
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 238 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ερμηνευτικαί Σημειώσεις
Π. Μελανοφρύδης
Σελ: 256 - 263 , Αρχείον Πόντου, Ζ΄
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η μάννα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 230 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Άσκεμον άντρας
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 223 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αχ, παιδί μ' Καραπέτ!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 252 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τη Φιριτίν' το μαχαίρ'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 238 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αφέντα χατζή!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 230 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η χέρα κι ο δεσπότ'ς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 223 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ατζάπα βρακίν πα έχω;
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 252 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Κούρτον και τα πετσία
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 239 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Βελονάς ο Χαράλαμπον
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 230 - 231 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Κανέτες χρεφειλέτες
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 223 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Φά, Σοφία, φά!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 252 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τά λάχανα τη Ποπαχαράλαμπου
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 239 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τρών ατα, τρών ατα!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 231 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ούτος ο άνθρωπος δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 223 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ούς τ' εφτά χρόνα!
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 252 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Δεκατέσσερα μήνας
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 239 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τη Θωμάβας τό γαρκόν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 231 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Το κανόν'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 224 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Μέρ' νά ευρήκωμε τό κόκκινον τ' οφίδ';
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 252 - 253 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937

Ἀρχεῖον Πόντου
Πέμε σενέτ' έν'
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 239 - 240 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Χαβανίντζος
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 231 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Καντζάς ο ποπάς
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 224 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Αψή στόμαν στόμαν
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 253 , Τόμος Έβδομος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1937
Καππαδοκικά
Τοπωνύμια Φλοϊτών
Θεοδόσης Ανθόπουλος
Σελ: 1 - 20
1935
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο τσανός με τα τρία παιδία του
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 228 - 233 , Τόμος Έκτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1934
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Το πουλπουλπουλπουλιαρέγκ κουσού (το χρωματιστό αηδόνι)
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 233 - 239
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1934
Καππαδοκικά
Some Modern Greek songs from Cappadocia
R.M.Dawkins
Σελ: 112 - 122 , American Journal of Archaeology, 38
1934
Ποντιακά
Λεξιλόγιον Κοτυώρων
Ευφροσύνη Σιδηροπούλου
Σελ: 169 - 195 , Αρχείον Πόντου, ΣΤ’
1934
Ποντιακά
Γραμματικά εκ της Ποντικής διαλέκτου
Δημοσθένης Οικονομίδης
Σελ: 288 - 294
Τύποις Παρασκευά Λεωνή, Αθήνα
1933
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 14
R.M.Dawkins
Σελ: 100 - 101 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 15
R.M.Dawkins
Σελ: 101 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 16
R.M.Dawkins
Σελ: 101 - 102 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 1
R.M.Dawkins
Σελ: 105 - 107 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 2
R.M.Dawkins
Σελ: 107 - 108 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 3
R.M.Dawkins
Σελ: 108 - 111 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 4
R.M.Dawkins
Σελ: 111 - 113 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 5
R.M.Dawkins
Σελ: 113 - 117 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 6
R.M.Dawkins
Σελ: 117 - 119 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Όφεως 7
R.M.Dawkins
Σελ: 119 - 120 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Παροιμίαι
Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 3 - 78 , Αρχείον Πόντου, Γ΄
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 1
R.M.Dawkins
Σελ: 80 - 82 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Folk tales from Sourmena and the valley of Ophis
R.M.Dawkins
Σελ: 87 - 89 , Αρχείον Πόντου, Γ΄
1931
Ποντιακά
Folk tales from Sourmena and the valley of Ophis
R.M.Dawkins
Σελ: 121 - 122 , Αρχείον Πόντου, Γ΄
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 2
R.M.Dawkins
Σελ: 82 - 84 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Λεξιλόγιον Κοτυώρων
Ευφροσύνη Σιδηροπούλου
Σελ: 123 - 144 , Αρχείον Πόντου, Γ΄
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 3
R.M.Dawkins
Σελ: 84 - 85 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931

Σελίδες