Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 4
R.M.Dawkins
Σελ: 85 - 87 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 5
R.M.Dawkins
Σελ: 87 - 89 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 6
R.M.Dawkins
Σελ: 89 - 91 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 7
R.M.Dawkins
Σελ: 91 - 94 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 8
R.M.Dawkins
Σελ: 94 - 95 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 9
R.M.Dawkins
Σελ: 95 - 96 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 10
R.M.Dawkins
Σελ: 96 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 11
R.M.Dawkins
Σελ: 97 - 98 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 12
R.M.Dawkins
Σελ: 98 - 99 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Παραμύθια Σουρμαίνων 13
R.M.Dawkins
Σελ: 99 - 100 , Τόμος Τρίτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1931
Ποντιακά
Ανδρική αμφίεσις
Δ. Οικονομίδης
Σελ: 7 - 24 , Αρχείον Πόντου, Β’
1929
Ποντιακά
Άσματα ποικίλα
Αθανασιάδης
Σελ: 209 - 221 , Αρχείον Πόντου, Β’
1929
Ποντιακά
Γυναικεία αμφίεσις
Δ. Οικονομίδης
Σελ: 24 - 48 , Αρχείον Πόντου, Β’
1929
Ποντιακά
Άσματα ποικίλα
Γ. Κανδηλάπτης
Σελ: 221 - 232 , Αρχείον Πόντου, Β’
1929
Ποντιακά
Παροιμίαι
Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 49 - 136 , Αρχείον Πόντου, Β’
1929
Ποντιακά
Λεξιλόγιο Κοτυώρων
Ευφροσύνη Σιδηροπούλου
Σελ: 137 - 186 , Αρχείον Πόντου, Β’
1929
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Τ’ όρωμα του βασιλόπαιδου
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 185 - 189 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Η νύφε και τα παχύντερα
Ευστάθιος Αθανασιάδης
Σελ: 199 - 201 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Γαμήλια Έθιμα
Δ. Οικονομίδης
Σελ: 180 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο πετεινόν π' εκούιζεν παρ' ώρας
Ευστάθιος Αθανασιάδης
Σελ: 201 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Παραμύθια
Α. Παπαδόπουλος
Σελ: 202 - 206 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Οι τρεις χωρικοί και ο δερβίσης
Ιωάννης Βαλαβάνης
Σελ: 189 - 191 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Αινίγματα
Κ.Αλεξιάδης
Σελ: 207 - 208 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο διάβολος ηγούμενος
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 191 - 192 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Αινίγματα
Γ. Κανδηλάπτης
Σελ: 208 - 209 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο διάβολος κουμπάρος
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 192 - 193 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Αινίγματα
Ε. Αθανασιάδης
Σελ: 210 - 213 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο καρβουνιάρης γαμβρός του βασιλέως
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 193 - 195 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Άσματα Δίστιχα
Ε. Αθανασιάδης
Σελ: 214 - 216 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Το κοτσόν το μελεσσίδ'
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 195 - 196 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Άσματα Δίστιχα
Γ. Κανδηλάπτης
Σελ: 216 - 217 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Οι τρεις κυνηγοί
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 196 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Δεισιδαιμονίαι και Προλήψεις
Γ. Κανδηλάπτης
Σελ: 218 - 223 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο φόβος του θανάτου
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 196 - 197 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Δεισιδαιμονίαι και Προλήψεις
Κ. Αλεξιάδης
Σελ: 223 - 225 , Αρχείον Πόντου, Α΄
1928
Ποντιακά
Ἀρχεῖον Πόντου
Ο Γιαννίκας κ' η Μαρίκα
Ευστάθιος Αθανασιάδης
Σελ: 197 - 199 , Τόμος Πρώτος
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα
1928
Ποντιακά
Ποντιακά Ιστορικά Ανάλεκτα
Γεώργιος Κανδηλάπτης
Σελ: 1 - 88
Σακελλαρίδης, Αλεξανδρούπολη
1925
Καππαδοκικά
Άσματα Καππαδοκικά
Χρήστος Τουργούτης
Σελ: 1 - 33
1922
Καππαδοκικά
Καππαδοκικά
Αναστάσιος Αϊνατζόγλου
Σελ: 1 - 90
1922
Ποντιακά
Μνημεία λόγου Κρώμνης
Χαράλαμπος Φουντόπουλος
Σελ: 1 - 18
1920
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 6_ Konstandin
R.M.Dawkins
Σελ: 436 - 437
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 15_ The Forty Thieves
R.M.Dawkins
Σελ: 514 - 519
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 5_The lazy man
R.M.Dawkins
Σελ: 298 - 301
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 7_The Stupid Dev
R.M.Dawkins
Σελ: 436 - 439
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 16_The Sharpers fooled
R.M.Dawkins
Σελ: 518 - 521
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 6_The stepdaughter
R.M.Dawkins
Σελ: 300 - 303
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Afshar-Koi 1_The Enchanted Mill
R.M.Dawkins
Σελ: 570 - 571
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 8_The Faithful Wife
R.M.Dawkins
Σελ: 438 - 441
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 17_The Cock
R.M.Dawkins
Σελ: 520 - 523
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 7_The magic apple of the faithful wife
R.M.Dawkins
Σελ: 302 - 305
Cambridge University Press, Cambridge
1916

Σελίδες