Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 31_The Girl who married a Dev
R.M.Dawkins
Σελ: 560 - 565
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Ghurzono 2_The Frog Bride
R.M.Dawkins
Σελ: 340 - 343
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Ulaghatsh 9_The Underworld Adventure
R.M.Dawkins
Σελ: 370 - 375
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 32_The Eagle, the Dungbestle and the Prophet Elias
R.M.Dawkins
Σελ: 564 - 565
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Ghurzono 3_The Robber and the Princess
R.M.Dawkins
Σελ: 342 - 345
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Malakopi 1_The Mad Brother
R.M.Dawkins
Σελ: 404 - 409
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 3_The Son, who feigned blindness
R.M.Dawkins
Σελ: 474 - 479
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Ghurzono 4_ The Two Brides
R.M.Dawkins
Σελ: 346 - 347
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Misti 1_The Grateful Animals and the Tasks
R.M.Dawkins
Σελ: 384 - 389
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 4_The Magic Bird
R.M.Dawkins
Σελ: 478 - 485
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Potamia 1_Puss in Boots
R.M.Dawkins
Σελ: 454 - 457
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 5_Justice and Injustice
R.M.Dawkins
Σελ: 482 - 485
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Potamia 2_The Grateful Snake, Cat, and Dog and the Talisman
R.M.Dawkins
Σελ: 456 - 465
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 6_The Little Boy and the Markaltsa
R.M.Dawkins
Σελ: 484 - 489
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silata 1_Little Snow-white
R.M.Dawkins
Σελ: 440 - 445
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 7_The Twin Brothers and the Water-Fairy
R.M.Dawkins
Σελ: 488 - 491
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silata 2_The Dog's Skin
R.M.Dawkins
Σελ: 444 - 447
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 8_Born to be King
R.M.Dawkins
Σελ: 492 - 501
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silata 3_The Forty Thieves
R.M.Dawkins
Σελ: 446 - 449
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 9_The Fox who lost his Tail
R.M.Dawkins
Σελ: 500 - 501
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silata 4_The Underworld Adventure
R.M.Dawkins
Σελ: 448 - 453
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 1_The Magic Bird
R.M.Dawkins
Σελ: 410 - 419
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 10_The Noodles and the Calf
R.M.Dawkins
Σελ: 502 - 503
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silata 5_The Monkey Husband
R.M.Dawkins
Σελ: 452 - 455
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 2_The Cunning Ox-driver
R.M.Dawkins
Σελ: 418 - 429
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 11_The Blacksmith and the Devil
R.M.Dawkins
Σελ: 502 - 505
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 1_The princess who married the ash-seller
R.M.Dawkins
Σελ: 284 - 287
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 3_The Ungrateful Snake, the Fox, and the Man
R.M.Dawkins
Σελ: 428 - 433
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 12_Sophia and Konstandin
R.M.Dawkins
Σελ: 504 - 507
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 2_It is not my own but your own
R.M.Dawkins
Σελ: 286 - 293
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 4_The Moneychanger and the Pasha's Wife
R.M.Dawkins
Σελ: 432 - 435
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 13_The Snake and the Magic Wallet, Staff and Ring
R.M.Dawkins
Σελ: 506 - 511
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 3_Three words of advice
R.M.Dawkins
Σελ: 292 - 297
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Phloita 5_ The Old Songs and the New
R.M.Dawkins
Σελ: 436 - 437
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Φαρασιώτικα
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Pharasa 14_The Girl whose Father wished to marry her
R.M.Dawkins
Σελ: 510 - 515
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Ιδίωμα της Σίλλης
Modern Greek in Asia Minor: a Study of the Dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary
Silli 4_The goldsmith's wife
R.M.Dawkins
Σελ: 296 - 299
Cambridge University Press, Cambridge
1916
Καππαδοκικά
Φαρασιώτικα

Συναγωγή γλωσσικού Καππαδοκικού υλικού
Αναστάσιος Λεβίδης
Σελ: 1 - 111
1891
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
8
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ακρίτας και η σύζυγός του
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ανδρόνικος και Σουγρόπουλος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Μόσχος και πιθάρι
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ωδή εις τα Χριστούγεννα και εις την αρχήν του έτους
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Έτερον των Νικοπολιτών ερωτικόν
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Η ειμαρμένη του Ακρίτη
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Η τύχη νεογάμβρου φονευθέντος υπό ιερέως
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Ο Γιαννάκης
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Κωνσταντίνος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Έτερον εις Κωνσταντίνον
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Θρήνος εις την Αγίαν Σοφίαν
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886
Καππαδοκικά
Neugriechisches aus Kleinasien
Κωνσταντίνος
Lagarde, Paul
Σελ: 2 - 40
Dieterichsche Verlags-Buchhandlung, Göttingen
1886

Σελίδες