Πολυτροπική βάση

Η πολυτροπική βάση αποτελεί ένα οργανωμένο σώμα γραπτών και προφορικών δεδομένων για τις μικρασιατικές διαλέκτους του Πόντου, της Καππαδοκίας και του Αϊβαλιού. Περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο κατάλογο ψηφιοποιημένων κειμένων, καθώς επίσης προφορικά δεδομένα 180 ωρών περίπου (60 ώρες για κάθε διάλεκτο).

Το αρχείο γραπτών και προφορικών δεδομένων που δημιουργήθηκε θα αποτελέσει πολύτιμο και αναντικατάστατο εργαλείο, τόσο για γλωσσολόγους όσο και για άλλους ερευνητές, με ενδεχομένως τεράστιο γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό όφελος για τη χώρα.