Γραπτές πηγές

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Διάλεκτος Έτοςαύξουσα ταξινόμηση
Ποντιακά
Η ταυτότητα της Οφίτικης Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της
Ανθή Ρεβυθιάδου, Βασίλειος Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Κακαρίκος
Σελ: 217 - 276 , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17ος
2011
Καππαδοκικά
Ποντιακά

Η τύχη των μικρασιατικών ιδιωμάτων στον ελληνικό χώρο
Δημήτρης Τομπαΐδης
Σελ: 241 - 250 , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Ένατος
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1992
Ποντιακά
Unpublished Pontic stories collected by R.M.Dawkins
Peter Mackridge
Σελ: 107 - 122 , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8
1990 - 1991
Ποντιακά
Η εν Πόντω ελληνική γλώσσα
Παντελής Μελανοφρύδης
Σελ: 1 - 128
Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
1987
Φαρασιώτικα
Der Neugriechische subdialekt des Farascha-gebiets (Kappadokien) und der Turkische Einfluss auf seinen Wortschatz
Phil. Anastasiadis
Σελ: 161 - 165 , Balkan Studies, 28
1987
Καππαδοκικά
Βιβλιογραφία Dawkins
Β. Γλωσσολογία
Μηνάς Αλεξιάδης
Σελ: 370 - 371 , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Πέμπτος
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1984 - 1985
Καππαδοκικά
Τρία πρόσφατα «Καππαδοκικά» τραγούδια από τη Νέα Σινασό
Μάρκος Δραγούμης
Σελ: 411 - 424 , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Πέμπτος
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1984 - 1985
Ποντιακά
Καππαδοκικά

Η έξοδος, τόμος Β΄: Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας

Σελ: 163 - 165, 183-195, 206-207, 228-230, 254-255, 285-286, 336-339, 342-343
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1982
Φαρασιώτικα
Τουρκικές Λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα
Βασίλης Αναστασιάδης
Σελ: 33 - 120 , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Δεύτερος
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα
1980
Φαρασιώτικα
Η σύνταξη στο Φαρασιώτικο ιδίωμα της Καππαδοκίας
Βασίλειος Αναστασιάδης
Σελ: 1 - 345
1976
Ποντιακά
Λαογραφική ύλη Ματσούκας
Μαριάννα Παλλαδινού
Σελ: 1 - 141
1975
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. Η’ Έθιμα γεωργών
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Α' Θρησκεία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. ΙΕ' Βιοτεχνία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Υλικός Βίος. Α' Κατοικία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. ΣΤ’ Δημώδης ποίησις, μουσική, λαϊκοί χοροί
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Ζ' Παραμύθια
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Ε' Μαντική
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Β' Μαγεία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. Ε' Αμπελουργία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. ΙΑ' Μελισσοκομία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Η' Παροιμίαι
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. Ζ’ Άλλαι ασχολίαι
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. Ι’ Ποιμενικός βίος
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Γενικά περί των Φαράσων
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Κοινωνικός Βίος. Γ' Τελευτή
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Υλικός Βίος. Β’ Ένδυμα, υπόδεσις, κόμμωσις, καλλωπισμός
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Αϊβαλιώτικα
Συλλογή Λαογραφικού υλικού από το χωριό Ρένκιο
Αργυρώ Τσαβδαρή
Σελ: 1 - 45
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Κοινωνικός Βίος. Ε' Χαιρετισμοί, προπόσεις, ευχαί, κατάραι και αφορισμοί. Όρκοι, βλασφημίαι, ύβρεις
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Κοινωνικός Βίος. Β' Γάμος
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Κοινωνικός Βίος. Δ' Κοινωνική οργάνωσις
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Κοινωνικός Βίος. Α' Γέννησις, βάπτισις, παιδικός βίος
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Γ' Λαϊκή ιατρική κ' κτηνιατρική
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. Θ’ Φυτικός κόσμος
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Λεξιλόγιον
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Υλικός Βίος. Γ' Τροφαί
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Επαγγελματικός Βίος. Δ' Γεωργία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Εκ του γλωσσικού θησαυρού (βαπτιστικά, επίθετα, παρωνύμια, τοπωνύμια, ονόματα μηνών, ονόματα ζώων)
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Ποντιακά
Συλλογή λαογραφικού υλικού (Πηγή Μελισσίων)
Αντιγόνη Ιωαννίδου
Σελ: 1 - 27
1974
Ποντιακά
Συλλογή ευτράπελων διηγήσεων εκ του προαστίου Άνω Ανισσού (Σαμψούς)
Σουζάνα
Σελ: 1 - 33
1974
Καππαδοκικά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ τῶν Φαράσων. Ἐπαρχία Καππαδοκίας
Πνευματικός Βίος. Δ' Αστρολογία
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα
Σελ: 1 - 164
1974
Ποντιακά
Λαογραφικὴ ἐργασία ἀπὸ τὸ Σοχοὺμ τῆς Ρωσίας
Σαντζαρίδου, Ἑλένη
Σελ: 11 - 192
1973
Ποντιακά
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Νεαπόλεως
Σωκράτης Συριστρατίδης
Σελ: 1 - 35
1973
Ποντιακά
Συλλογή Λαογραφικού υλικού από το χωριό Καρτσέα της επαρχίας Πλατάνων του νομού Τραπεζούντος
Βασιλεία Βρετάκου
Σελ: 1 - 130
1972
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Σατιρικά
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Υλικός Βίος. Κατοικία
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Παιδικά
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Κοινωνικός Βίος. Έθιμα λαϊκού εορτολογίου
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Ερωτικά
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969
Ποντιακά
Συλλογὴ λαογραφικῆς ὕλης ἐκ περιοχῆς τοῦ Πόντου (Χαλδία)
Δημώδη Άσματα. Ξενητειάς
Λαζαρίδης, Ἐλευθέριος
Σελ: 1 - 101
1969

Σελίδες