Προφορικές πηγές

Διάλεκτος # Εκπαίδευση Επάγγελμα Ηλικία Φύλο
Αϊβαλιώτικα 1 96 F Λεπτομέρειες
Αϊβαλιώτικα 2 Βασική/Βασική 93/91 Μ/M Λεπτομέρειες
Αϊβαλιώτικα 2 Βασική/Βασική Οικιακά/Οικιακά 89/81 F/F Λεπτομέρειες
Αϊβαλιώτικα 2 Bασική/- Οικιακά/- 88/80 F/F Λεπτομέρειες
Αϊβαλιώτικα 1 Bασική Οικιακά 88 F Λεπτομέρειες
Καππαδοκικά 2 χωρίς εκπαίδευση/χωρίς εκπαίδευση αγρότης/οικιακά 80/77 Μ/F Λεπτομέρειες
Καππαδοκικά 1 χωρίς εκπαίδευση αγρότισσα 79 F Λεπτομέρειες
Ποντιακά 2 δημοτικό/δημοτικό αγρότισσα/αγρότης 75/77 F/M Λεπτομέρειες
Ποντιακά 1 εργάτης 75 Μ Λεπτομέρειες
Ποντιακά 1 (σχολείο) αγρότης 74 Μ Λεπτομέρειες
Καππαδοκικά 2 χωρίς εκπαίδευση/χωρίς εκπαίδευση οικιακά/οικιακά 73/79 F/F Λεπτομέρειες
Ποντιακά 1 αγρότισσα 71 F Λεπτομέρειες
Καππαδοκικά 1 χωρίς εκπαίδευση Οικιακά 62 F Λεπτομέρειες
Καππαδοκικά 2 χωρίς εκπαίδευση/χωρίς εκπαίδευση αγρότισσα/αγρότης 58/57 F/M Λεπτομέρειες
Ποντιακά 1 πρωτοβάθμια αγρότισσα 56 F Λεπτομέρειες
Ποντιακά 1 AEI δάσκαλος 44 Μ Λεπτομέρειες